РЕАЛНОСТ И УБЕЖДЕНИЯ

23.ubВЪРТИШ ЛИ СЕ В ПОРОЧЕН КРЪГ ……???
Убежденията, с които сме израснали като личности и днешната реалност са нещата, които дават вкуса ОТ ЖИВАТА и от нашето ежедневие – усещането за удовлетвореност, щастие и неудовлетвореност. Убежденията са нашето минало. Убеждения са истината, но личната истина – моя или твоя….. Реалността е нещо различно, но винаги пречупена през човешката призма на убеждението. Реалност, убеждения … настояще, пречупено през миналото. Много добре структуриран омагьосан порочен кръг и често придружен с негативна емоция. Негативна емоция или негативна реалност ??? Нека сме наясно, че всичко е точно обратното – реалността се случва по определен начин, заради убежденията, които носим. ИЗЛЕЗ ОТ КРЪГА …….!!! Поеми отговорност за убеждения си!!!
Когато осъзнаем, че убежденията не са истината, а са просто мисли, които можем да заменим когато пожелаем, тогава ще разберем, че имаме избор как да изградим реалността си от тук нататък. Най-същественият аспект е разбирането, че убеждението създава реалността, но и разбрането че убежденията са просто мисли, в които вярваме заради състояние. ХУБАВАТА НОВИНА …. Имаме пълната свобода да заменим всяко убеждение което искаме. Когато вярваме в мисъл, даваме сила на тази мисъл чрез вниманието. Тази мисъл бавно, но сигурно се превръща в убеждение с течение на времето заради постоянното внимание към нея. Обикновено отнема няколко месеца преди една мисъл да се превърне в убеждение, толкова отнема и за едно убеждение да спре да влияе на вашата реалност.
Веднага след като се осъзнае, че едно убеждение не ни служи и решим да спрем да вярваме в него, то ще започне да се разпада и скоро ще спре да оказва влияние върху нашата реалност. Например, вие може да имате убеждение че е много трудно да отслабнете, и докато го вярвате, то ще е силно и ще създава реалност, която отговаря на него. Но когато осъзнаете, че имате избора да спрете да вярвате в него, това убеждение ще започне да губи силата си във вас и вие ще може да изпитате реалност в която то не е вярно.
Другото предизвикателство е, че сегашната реалност постоянно ще връща към старите убеждения, така че може да е трудно да се освободите от тях, докато физическата реалност се опитва да ви убеди в тях. Това е мястото където трябва да разберем науката за „създаването” на убеждението. Трябва да използваме това разбиране да останем верни на новите убеждения, които искаме да вкореним и да спрем да се доверяваме на старите, които не ни служат. В рамките на няколко месеца, ще започнете да виждате доказателства как новите ви убеждения започват да променят реалността без усилия.

Ако ти е било полезно, ще се радвам да харесаш и споделиш. Благодаря!

Публикувано от

Мария Делева

Казвам се Мария Делева​. Партньор съм на компанията Faberlic. За мен МЛМ бизнеса е най-доброто училище, в което израстваш като личност и се учиш на бизнес. Проактивна и емпатийна личност съм. За мен е важен човека и неговите възможности и желания. Сигурна съм, че всеки иска да постигне нещо по-добро в живота си, търси успеха и иска да се чувства по-щастлив. Моята мисия е да подкрепя всеки, който има такива желания, който си поставя цели и следва мечтите си. Faberlic е готова система за постигане на тези цели. По пътя заедно ще преодоляваме страхове и предизвикателства. За мен е удоволствие да предавам знанията и уменията си на хората, които ми са се доверили и с които се обграждам. Създадох проекта „Онлайн бизнес от нулата с Faberlic" и ще се радвам да си част от екипа ми.