ПО-ЛЕСНО Е ДА ПРОМЕНИШ ВЪЗГЛЕДИТЕ СИ ЗА СВЕТА, А НЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ

промени своя възглед за света„Един ден богаташ почувствал силни болки в очите си. Толкова силни, че едва гледал. Ходил при лекари и специалисти от цял свят, но никой не успял да облекчи болката. На края един психолог го посъветвал от време на време да гледа само зелен цвят. Това щяло да помогне очите му да си починат и да намали болката. Мъжът се изненадал от съвета, но тъй като опитал всичко друго и нищо не помогнало, решил да опита. Щом се върнал в разкошната си къща, веднага наредил на работниците си да боядисат абсолютно всичко в зелено. Те дори трябвало да носят зелени униформи. Един ден психологът решил да провери как се чувства пациентът, но пазачите не го пуснали да влезе, защото носел червени дрехи. Докторът се разсмял и попитал: “Защо вместо да боядисвате всички в зелено, просто не му купихте зелени очила?”.

Ще се радвам да споделите, кое мислите за възможно.